La cuarentena

De J. M. G. Le Clézio

Aquest ha estat el meu viatge fins ara: