La identidad

De Milán Kundera

Aquest ha estat el meu viatge fins ara: