Slaughterhouse 5

De Kurt Vonnegut

Aquest ha estat el meu viatge fins ara: