Crónicas marcianas

De Ray Bradbury

Aquest ha estat el meu viatge fins ara: