Loonshots: How to Nurture the Crazy Ideas That Win Wars, Cure Diseases, and Transform Industries

De Safi Bahcall

Aquest ha estat el meu viatge fins ara: