La mano izquierda de la oscuridad

De Ursula K. Le Guin

Aquest ha estat el meu viatge fins ara: